(123) 456-7890 info@yourdomain.com

Avantaje oferite investitorilor

  • Scutire de la plata impozitului pe clădiri;
  • Scutire de la plata impozitului pe teren (valabilă în cazul în care se dorește achiziționarea terenului);
  • Scutire de la plata taxei pentru obținerea autorizației de construire și a certificatului de urbanism;
  • Stimulente și facilități adiționale pentru promovarea investițiilor directe cu influență semnificative asupra economiei;
  • Terenurile dispun de certificat de urbanism cu avizele aferente, acord de mediu, studii topo și geo etc, care pot fi puse la dispoziția investitorilor;
  • Furnizarea suportului complet de infrastructură pentru activitățile industriale (drumuri de acces, alimentare cu apă, canalizare, alimentare cu curent electric, alimentare cu gaze, comunicații, iluminat public, încălzire, aer condiționat);
  • Societatea administrator va face lobby pe lângă Consiliul Local Bistrița pentru obținerea/prelungirea facilităților;
  • Societatea administrator va asista investitorii în relația cu autoritățile locale, inclusiv fiscul, în sensul că va face toate demersurile ca aceste relații să se desfășoare normal;
  • Societatea administrator va sprijini investitorii în obținerea de ajutoare de stat, la nivel local și central;

Lasă un răspuns