Avantaje oferite investitorilor

 • Scutire de la plata impozitului pe clădiri;
 • Scutire de la plata impozitului pe teren (valabilă în cazul în care se dorește achiziționarea terenului);
 • Stimulente și facilități adiționale pentru promovarea investițiilor directe cu influență semnificative asupra economiei: posibilitatea de a folosi amortizarea accelerată, reportarea pierderilor fiscale pe parcursul următorilor 5 ani din profitul impozabil, scutire pe profitul reinvestit.
 • Terenurile dispun de certificat de urbanism cu avizele aferente, acord de mediu, studii topo și geo etc, care pot fi puse la dispoziția investitorilor;
 • Furnizarea suportului complet de infrastructură pentru activitățile industriale (drumuri de acces, alimentare cu apă, canalizare, alimentare cu curent electric, alimentare cu gaze, comunicații, iluminat public, încălzire, aer condiționat);
 • Societatea administrator va face lobby pe lângă Consiliul Local Bistrița pentru obținerea/prelungirea facilităților;
 • Societatea administrator va asista investitorii în relația cu autoritățile locale, inclusiv fiscul, în sensul că va face toate demersurile ca aceste relații să se desfășoare normal;
 • Societatea administrator va sprijini investitorii în obținerea de ajutoare de stat, la nivel local și central;

În prezent sunt deschise trei scheme de ajutor de stat:

 • H.G. nr.1680/2008 pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat privind asigurarea dezvoltării economice durabile, cu modificările şi completările ulterioare (publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.897/30.12.2008) cu modificările şi completările ulterioare;
 • H.G. nr.753/2008 pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat privind dezvoltarea regională prin stimularea investiţiilor (publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.37/04.09.2008) cu completările ulterioare;
 • H.G. nr.797/2012 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru sprijinirea investiţiilor care promoveazǎ dezvoltarea regionalǎ prin utilizarea tehnologiilor noi şi crearea de locuri de muncǎ (publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 563/09.08.2012);
 • Societatea administrator va sprijini investitorii în obținerea de finanțări nerambursabile pentru dezvoltări ulterioare;
 • Societatea administrator va sprijini investitorii în selectarea și pregătirea personalului necesar;
 • Alte servicii oferite de administratorul parcului industrial: contabilitate, banking, consultanță, gestiune în vamă, curățenie și pază, servicii comerciale și de alimentație publică, activități hoteliere, booking/ticketing, asigurări etc.

Descărcați  Procedura de obținere a scutirilor acordate rezidenților parcului industrial Bistrița Sud.

Procedura facilitati Parc industrial

Descărcați Raportul pentru semestrul I    Raport semestrul I