(123) 456-7890 info@yourdomain.com

Comunicat de presă octombrie 2016

Ideea de realizare a unei noi zone industriale în Municipiul Bistrița datează din perioada 2006–2007, locația identificată fiind situată în localitatea componentă Sărata.
Proiectul este finanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională, prin Programul Operațional Regional, Axa prioritară 4, Domeniul de intervenție 4.1, implementat la nivel național de către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, în calitate de Autoritate de Management, iar la nivel regional de către ADR Nord-Vest, Organism Intermediar al programului ce monitorizează implementarea acestui proiect.

Valoarea totală finală a proiectului este de 25.564.673,68 lei, din care 14.456.019,47 lei o reprezintă finanțarea nerambursabilă.

Obiectivul general al proiectului constă în crearea unei structuri de sprijinire a afacerilor, revigorarea și dezvoltarea economiei locale și regionale, creșterea nivelului de trai, atragerea investițiilor și crearea de noi locuri de muncă în municipiul Bistrița.

 • Străzi de incinta : 1.900,00 m.
 • Drum de acces: 1.116,31 m.
 • Pistă cicliști: 1.900,00 m.
 • Spațiu verde: 14.286,00 mp.
 • Rețea distribuție apă: 2.160,00 m.
 • Rețea de alimentare cu gaze naturale: 1.600,00 m.
 • Rețea electrică de joasă tensiune: 1.550,00 m.
 • Rețea pentru iluminatul public: 5.460,00 m.
 • Stație de epurare independentă: 1.

În conformitate cu PUZ-ul aprobat, suprafața parcului industrial este de 29,86 de hectare din care 19,6 hectare disponibile pentru agenții economici.

Lucrările de execuție au demarat in data de 02.04.2014 și au fost finalizate în data de 15.09.2015.

Prin HCL 154-158 din trimestrul IV 2015, s-au transmis în administrare și operare activele parcului industrial, acesta devenind operațional din decembrie 2015.

După preluarea efectivă a parcului industrial și angajarea personalului de specialitate în trimestrul I 2016, constând în director executiv, consilier juridic și inginer utilități, societatea administrator a organizat 3 sesiuni de licitații publice în vederea atribuirii de loturi de teren în incinta parcului industrial.

Astfel, la finalul trimestrului III 2016, rezultatele sunt următoarele:

 • Suprafața ocupată în cadrul structurii de sprijinire a afacerilor – 21.400 mp.
 • Numărul total de agenți economici atrași în cadrul structurii de sprijinire a afacerilor – 9 rezidenți (”locatari”) ai structurii.
 • Numărul total de locuri de muncă nou create în cadrul firmelor găzduite în structura de sprijinire a afacerilor –  316.
 • Valoarea totală a investițiilor prognozate de către aceste companii este de 7,2 milioane EUR. Rezidenții au demarat proiecte pentru accesarea finanțărilor nerambursabile,  construcția efectivă a obiectivelor urmând să înceapă în prima parte a anului 2017.
 • Societatea administrator a emis rezidenților facturi în valoare de 60.000 lei.
 • Domeniile de activitate în care activează primii rezidenți ai parcului industrial sunt următoarele:
 • Fabricarea de structuri metalice.
 • Fabricarea componentelor de comunicații.
 • Procesare lapte și produse lactate.
 • Fabricarea elementelor de tâmplărie pentru construcții autonome energetic.
 • Injecții mase plastice.
 • Poliesteri armați cu fibră de sticlă.
 • Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru fluide.
 • Incubator de afaceri.

S-au efectuat operațiunile cadastrale de dezmembrare ale loturilor de teren atribuite rezidenților parcului industrial și s-a constituit dreptul de superficie asupra acestor loturi.

Societatea administrator negociază în acest moment cu trei companii străine din domenii high-tech pentru care se are în vedere accesarea de ajutoare de stat pentru investițiile inițiale de minimum 15 milioane de euro. Numărul prognozat de locuri de muncă pe care le vor crea aceste companii este de 250. Suprafața de teren în negociere este de 25.000 mp.

De asemenea, se preconizează înființarea unui incubator de afaceri pe un lot a cărui suprafață este de 2.600 mp. În acest sens, este în curs realizarea Studiului de fezabilitate în vederea obținerii unei finanțări nerambursabile în valoare de 1.500.000 EUR (POR 2014-2020).

Dezvoltarea unui mediul favorabil, sustenabil pentru companiile nou-înființate ca acestea să se dezvolte și să devină competitive pe piață, reprezintă scopul esențial al unui incubator de afaceri. Incubatoarele de afaceri au fost create pentru a sprijini ideile de afaceri viabile și pentru a ajuta întreprinzătorii ca firmele lor să reușească să treacă de etapele critice și să se dezvolte pe piață.

Incubatoarele pun la dispoziția firmelor incubate – pentru o perioadă de maximum 3 ani – o serie de facilități, creând astfel un mediul favorabil, oportun dezvoltării lor, precum găzduire sediu social, consultanță în elaborarea planurilor de afaceri, marketing, informații referitoare la managementul afacerii sau promovarea imaginii firmelor.

Administrator,                                                                                   Bistrița,

Iulius Dumitru                                                                                    19.10.2016

Lasă un răspuns