(123) 456-7890 info@yourdomain.com

Despre noi

Parcul industrial reprezintă o zonă delimitată în care se desfăşoară activităţi economice, de cercetare ştiinţifică şi/sau de dezvoltare tehnologică în vederea valorificării potenţialului uman şi material al zonei. Parcul industrial este administrat de o societate comercială care deţine titlul de „parc industrial‖, iar terenul aferent parcului industrial, trebuie să îndeplinească următoarele condiţii cumulativ:

  • să aibă acces la drum naţional sau european;
  • să aibă o suprafaţă de cel puţin 10 hectare;
  • să se afle în proprietatea sau în folosinţa, pe cel puţin 30 de ani, a societăţii comerciale care solicită titlul de parc industrial;
  • să fie liber de orice sarcini;
  • să nu facă obiectul unor litigii, în curs de soluţionare la instanţele judecătoreşti, cu privire la situaţia sa juridică.

Titlul de parc industrial se acordă, prin ordin al ministrului administraţiei şi internelor în urma unei analize şi evaluări amănunţite. Titlul de parc industrial este obţinut de către societatea comercială, persoana juridică română, având obiect unic de activitate administrarea parcurilor industriale, denumită în continuare societate— administrator.

Pentru orice companie care vrea să investească în România, parcul industrial e deja locul firesc unde trebuie să se așeze. Este acum o condiţie, pe lângă celelalte, referitoare la mâna de lucru specializată, dar ieftină, ori de facilitățile acordate investitorilor de către Guvern, sau autorități locale.

Parcurile industriale reprezintă viitorul. Dar din ce motive concrete aleg însă investitorii aceste parcuri?

Întâi, li se oferă infrastructura necesară pentru a-și demara rapid investiția. Apoi, facilitățile de ordin fiscal (taxe și impozite) pentru bunurile imobile și terenurile transmise în folosința parcului industrial nu sunt de neglijat. Majoritatea administratorilor de parcuri oferă și servicii de security, de banking, de posting, de consulting etc.

Nu în cele din urmă, soluția parcului industrial se dovedește viabilă și în cazul companiilor care doresc relocarea activităților de producție, în conformitate cu legislația în domeniul mediului, care prevede transferarea capacităților de producție în afara zonelor urbane.

Parcul Industrial Bistrița Sud s-a înființat în noiembrie 2012, conform titlului de parc industrial nr. 262/20.11.2012 emis de Ministerul Administrației și Internelor. Conform contractului de finanțare nr. 387/29.01.2013, Parcul Industrial Bistrița Sud este finanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională, prin Programul Operaţional Regional, Axa prioritară 4 – Sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri regional şi local, Domeniul de intervenţie 4.1 – Dezvoltarea durabilă a structurilor de sprijinire a afacerilor de importanţă regională şi locală.

Valoarea totală a proiectului este de 35.170.442,56 lei, din care: 12.953.779,08 lei – valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR (50%); 12.953.779,08 lei – contribuţie proprie (50%); 6.217.813,96 lei – valoarea TVA aferentă cheltuielilor eligibile; 3.045.070,43 lei – valoarea neeligibilă estimată.

Obiectul general al proiectului îl reprezintă revigorarea şi dezvoltarea economiei locale şi regionale şi creşterea nivelului de trai prin atragerea investiţiilor şi crearea de noi locuri de muncă în municipiul Bistriţa.

Societatea comercială cu răspundere limitată Business Park Bistrița Sud – în calitate de administrator al Parcului Industrial Bistrița Sud, a fost înființată în data de 2.10.2012, având la bază Hotărârea Consiliului Local  al municipiului Bistrița nr. 109 din data de 20.09.2012. Sediul social al administratorului se află în Bistrița, strada Nicolae Titulescu nr. 6, conform Contractului de comodat din data de 24.09.2012.

Lasă un răspuns