Raportul de activitate al administratorului societății pentru anul 2014

Raport anual 2014