Structura parcului

  • suprafaţă totală: 30 ha
  • spaţii logistică: 12 % spaţii industrie: 38%
  • spaţii servicii
  • administraţie: 5%
  • spaţii verzi: 15 %
  • drumuri şi tehnico –edilitare: 30%
  • regim de înălţimi : max. 16 m
  • clădiri: P+2, excepţie clădirea pentru servicii şi administraţie care va fi de P+3+M
  • toate spaţiile vor fi prevăzute cu parcări: 50-150 mp.