Industrii

  • Industrie prelucrătoare, cu posibilitatea concentrării pe diverse industrii de vârf
  • Afaceri, în care predomină activităţile financiar-bancare, de consultanţă, proiectare, cercetare-dezvoltare, precum şi activităţi de administrare a afacerilor
  • Distribuţie, în care predomină activităţile de depozitare mărfuri şi logistică, desfăşurate în apropierea terminalelor de containere, a infrastructurii de transport (şosele, căi ferate) şi a punctelor vamale
  • Servicii, în care predomină industriile producătoare de servicii, astfel cum sunt definite de Clasificarea Activităţilor din Economia Naţională
  • Servicii conexe: furnizare de utilităţi, curăţenie şi pază, servicii comerciale şi de alimentaţie publică, activităţi hoteliere, servicii de evidenţă contabilă, asistenţă în afaceri, servicii de asigurare şi altele similare acestora sau în legătură directă cu acestea.