(123) 456-7890 info@yourdomain.com

ANUNȚ privind selectarea unui Director Executiv pentru societatea Business Park Bistrița Sud SRL

SC Business Park Bistrița Sud SRL, cu sediul în Bistrița, strada N. Titulescu Nr. 6 anunță organizarea selecției candidaților pentru ocuparea funcției de director executiv pentru societate, după cum urmează:

CONDITII GENERALE SI SPECIFICE:

Conditii generale:

Cetatenie romana;

Capacitate deplina de exercitiu;

Nu a fost condamnat pentru infractiuni economice prevazute de Codul Penal, Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea si sancţionarea spalarii banilor precum si pentru instituirea unor masuri de revenire si combatere a finantarii actelor de terorism, cu modificarile si completarile ulterioare, sau pentru infractiunile prevazute la art. 143-145 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolventei, cu modificarile si completarile ulterioare;

Conditii specifice:

Studii superioare absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta;

Experienta in domeniul tehnico- economic;

Experienta in accesarea ajutoarelor de stat și finanțărilor nerambursabile.

Criterii de evaluare:

Experienta relevanta in activitatea de conducere a unor intreprinderi publice ori societati comerciale din sectorul privat;

Cunostinte de afaceri specifice obiectului de activitate al societatii;

Cunostinte privind bunele practici de guvernanta corporativa;

Abilităti manageriale evaluate pe baza urmatoarelor criterii:

Capacitatea de analiza si sinteza;

Abilitati de comunicare;

Orientare catre rezultate;

Capacitate de luare a deciziei.

Constituie un avantaj:

Experienta in functii de conducere executiva sau administrare a unor

entitati private sau publice profitabile sau

Participarea în echipe de lucru care au obținut și implementat cu success

ajutoare de stat și finanțări nerambursabile.

Cunoasterea unei limbi de circulatie internationala.

DOCUMENTE NECESARE PENTRU DEPUNEREA CANDIDATURII:

1. CV in format Europass;

2. Copie act de studii;

3. Copie act de identitate;

4. Declaratie pe proprie raspundere prin care candidatul va confirma ca nu se afla intr-una din situatiile prevazute la art. 6 din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice.

5. Declaratie pe proprie raspundere prin care sa confirme acordul candidatului de a se procesa datele sale personale in scopul procedurii de recrutare si selectie, precum si pentru a se putea verifica informatiile furnizate.

ETAPELE DE DESFASURARE A SELECTIEI:

Selectia dosarelor de inscriere;

Interviul candidatilor selectati se va face pe baza bibliografiei urmatoare:

BIBLIOGRAFIE:

Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice;

Legea 186/2013 privind constituirea si funcţionarea parcurilor industriale;

Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare (Titlurile: I, II, III, IV, VI);

Legea nr. 53-2003 – Codul muncii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

CANDIDATURILE:

Candidaturile si documentele solicitate se vor depune in termen de 5 zile de la data publicarii anuntului, la sediul Societatii Comerciale Business Park Bistrița Sud S.R.L. din Bistrița, strada N. Titulescu nr. 6, tel: 0744-772139.

Rezultatul selectiei dosarelor se va publica in termen de 2 zile lucratoare de la data limita de depunere a acestora pe site-ul Societatii Comerciale Business Park Bistrița Sud S.R.L. din Bistrița, www.bizpark.ro.

Candidatii declarati admisi la etapa de selectie a dosarelor vor fi evaluati in cadrul unui interviu, data, ora si locul desfasurarii interviului urmand sa fie anuntate telefonic.

Iulius Dumitru,

Administrator

Lasă un răspuns