(123) 456-7890 info@yourdomain.com

Conferinţă de presă lansare ,,Catalogul parcurilor industriale şi logistice din România”

Deplasare Cluj-Napoca și București, perioada 18-21.06.2013

Conferinţă de presă lansare ,,Catalogul parcurilor industriale şi logistice din România”

Marţi, 18 iunie 2013, în Sala de Şedinţe Consiliul Judeţean Cluj, a avut loc conferinţa de presă susţinută de preşedintele Consiliului Judeţean Cluj, domnul Horea Uioreanu, cu prilejul lansării “Catalogului parcurilor industriale şi logistice din România”, catalog lansat în parteneriat cu Tetarom SA. Evenimentul de lansare a acestui produs, editat de revista economică lunară Transilvania Business împreună cu Ministerul Economiei, sub auspiciile dezvoltării strategiei de dezvoltare a României și regiunilor,  a avut loc în prezenţa directorului general al S.C. TETAROM S.A., domnul Viorel Găvrea,  precum şi a unor reprezentanţi ai Ministerului Economiei, ai trustului de presă Transilvania Grup Business şi ai firmei ES Elektro România.

La acest eveniment a participat și administratorul parcului industrial Bistrița Sud, dl. Iulius Dumitru, dând curs invitației atașate. Menționăm că Parcul Industrial Bistrița Sud are dedicate două pagini în Catalogului parcurilor industriale şi logistice din România. Catalogul are 200 de pagini color, este bilingv român-englez, tiraj 5.000 exemplare, hârtie lucioasă de cea mai bună calitate. Catalogul va fi distribuit controlat-gratuit în toate parcurile industriale, spre toți clienții acestora, spre fonduri de investiții, ministere de externe și ale afacerilor externe din țările UE, SUA, Asia, ambasade, consulate, cluburi de afaceri, camere de comerț bilaterale, sediile instituțiilor bancare din UE, SUA, Asia, America de Sud, Canada, asociații ale investitorilor, companii multinaționale. Catalogul va fi distribuit gratuit abonaților revistei Transilvania Business. Catalogul va fi disponibil în rețelele de retail la un preț de 29 lei. Promovarea catalogului se va face și online, prin intermediul publicațiilor Transilvania Business Group, la evenimente, prin machete ale partenerilor. În plus, acest catalog va ajunge la Conferința Mondială a Asociației Internaționale a Parcurilor Industriale, Științifice și Zonelor de Inovare, programată în Brazilia, în octombrie 2013.

Conferinţa de presă a fost urmată de o dezbatere asupra facilităţilor de producţie, a tendinţelor în piaţă şi a perspectivelor atragerii de noi investiţii în România. După dezbatere, am participat împreună cu dl. Viorel Găvrea, directorul general al Tetarom, dl. Ionuț Oprea, director Transilvania Business, dl. Traian Bărbat, secretar general Asociația Parcurilor Industriale, Tehnologice, Științifice și a Incubatoarelor de Afaceri din România (APITSIAR) și d-na Adela Mârza, specialist marketing, la vizitarea Parcurilor Industriale Tetarom I, II, III, IV. Cu această ocazie, dl. Găvrea a propus un parteneriat între parcurile Tetarom din Cluj și parcul industrial din Bistrița, prin care o parte din potențialii investitori din Tetarom să vină la Bistrița.

Condiția principală este ca parcul industrial din Bistrița să fie funcțional în cel mai scurt timp posibil.

În ziua de miercuri, 19 iunie 2013, între orele 10 și 13 am participat la o întâlnire cu conducerea Agenției de Dezvoltare Regională Nord-Vest 6 Cluj, la sediul acesteia din localitatea Rădaia. S-au prezentat posibilitățile de finanțare din POR 2007-2013, precum și propunerile financiare privind perioada de programare 2014-2020, în special pentru parcurile industriale. Au participat din partea ADR NV: d-na Sanda Cătană, director executiv Direcția implementare POR, d-na Ana Maria Görög, coordonator pol creștere și dl. Claudiu Coșier, director Direcția de Dezvoltare Strategică.

După întâlnire, am plecat spre București, pentru a participa în zilele de joi, 20 iunie 2013 și vineri, 21 iunie 2013 la întâlnirile organizate de Direcția Generală pentru Relația cu Comunitățile Locale – Parcuri Industriale și Ajutor de Stat din cadrul Ministerului Administrației și Internelor. În prima zi, d-na Vasilica Baciu a prezentat detaliat argumentele pro și contra în ceea ce privește Legea Parcurilor Industriale, lege ce urmează a fi votată în Parlament. A doua zi, d-na Vasilica Baciu și dl. Emil Muntean, președintele Asociația Parcurilor Industriale, Tehnologice, Științifice și a Incubatoarelor de Afaceri din România (APITSIAR) au reluat discuțiile pe marginea legii, prezentând și bunele practici în domeniu.

O a doua întâlnire a avut loc la sediul Ministerului Economiei, unde s-au prezentat schemele de ajutor de stat disponibile, în vederea conceperii de către administratorii parcurilor industriale a unor pachete de finanțare menite să atragă investitori.

Având în vedere obiectivele strategice ale Programului de Guvernare 2013-2016 de încurajare a investiţiilor cu scopul urgentării reducerii decalajelor ce despart România de ţările avansate din Uniunea Europeană, de susţinere în continuare a mediului de afaceri, de refacere a atractivităţii investiţionale a României şi creării de noi locuri de muncă, Ministerul Finanţelor Publice urmăreşte prioritizarea finanţării investiţiilor, în sensul finanţării prioritare a investiţiilor care au un impact economic şi social imediat în contextul unei dezvoltări regionale durabile şi echilibrate, aflate într-un stadiu avansat de implementare, cu posibilă finalizare în cursul anului 2013.

În acest sens, precizăm faptul că pentru toate proiectele ce urmează a fi depuse în acest an şi pentru care, în urma analizării documentaţiei depuse de solicitanţi, va fi emis Acord pentru finanţare, Ministerul Finanţelor Publice are în vedere plata ajutorului de stat către întreprinderile beneficiare, în conformitate cu graficul de implementare a planurilor de investiţii prevăzute de acestea, în perioada 2014-2018.

Conform Legii bugetului de stat pe anul 2013, în cadrul Secţiunii MFP ” Acţiuni generale, Programul „Ajutoare de stat pentru finanţarea proiectelor de investiţii”, au fost prevăzute credite de angajament pentru finanţarea proiectelor de investiţii în baza schemelor de ajutor de stat administrate de Ministerului Finanţelor Publice. Plafonul maxim pentru creditele de angajament, conform Hotărârii Guvernului nr.1680/2008 şi Hotărârii Guvernului nr.797/2012, cumulat pentru cele două HG-uri, este de 3,22 miliarde lei.

În prezent sunt deschise patru scheme de ajutor de stat:

  • H.G. nr.1680/2008 pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat privind asigurarea dezvoltării economice durabile, cu modificările şi completările ulterioare (publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.897/30.12.2008) cu modificările şi completările ulterioare;
  • H.G. nr.753/2008 pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat privind dezvoltarea regională prin stimularea investiţiilor (publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.37/04.09.2008) cu completările ulterioare;
  • H.G. nr.797/2012 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru sprijinirea investiţiilor care promoveazǎ dezvoltarea regionalǎ prin utilizarea tehnologiilor noi şi crearea de locuri de muncǎ (publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 563/09.08.2012);
  • H.G. nr.274/2013 privind instituirea unei scheme de ajutor de minimis pentru investiţiile realizate de întreprinderile mici şi mijlocii şi crearea de locuri de muncǎ, (publicată în M.O., Partea I, nr.305/28.05.2013).

Schemele de ajutor de stat au fost prezentate de dl. Ioan Mirciu, director  în Ministerul Economiei, Direcția Generală Politică Industrială și Competitivitate.