Raport de activitate al administratorului societății pentru anul 2015

Raport anual 2015